Befaring rovviltavvisende gjerde med firmaet HT - gjerder

Deltakerne startet med befaring ledet av beitebruker Geir Gjønnes (storfe) og Jon Stabekk og Ragnar Vikingstad fra firmaet HT-gjerde som markedsfører såkalte High Tensile gjerder. - Oppsett gikk overraskende raskt og greit, men det årlige vedlikeholdet med å holde gresset vekk og gjerdet i god stand er jeg spent på, sier Gjønnes.

Det ble informert om og diskutert rundt betydningen av riktig montering i forhold til høyder, strekk, plassering i forhold til terreng/dråg/drenering osv. Stabekk og Vikingstad forklarte og diskuterte, og avslutningsvis utfordret de både forvaltning og næringsorganisasjoner på å støtte oppunder arbeidet med testing av nye gjerdeløsninger. - Ikke alle kravene i dagens standard er basert på dokumentert kunnskap, og bør med fordel utfordres, avsluttet Jon Stabekk og utfordret aktører til å bidra til det. 

Hva kan Østfold Kutips og Gjerdeforretning tilby av tjenester ved planlegging og oppsett av gjerder?

Leif Larsen, som har sitt virke i Trøgstad, fortalte om hva han kan tilby av veiledning, informasjon og hjelp til bønder som vil ha hjelp til å sette opp ulike typer gjerder for å kunne benytte sine beiteressurser.

Han fremhevet betydningen av å være opptatt av kvalitet, enten det gjelder selve gjerdeapparatet men også den enkelte stolpe. – Det burde standarden være mer opptatt av.

Leif Larsen er en av de som har jobbet med gjerdeutfordringer i forhold til rovvilt i lengst tid, høstet lengst erfaring og ikke minst utviklet en rekke smarte løsninger for effektiv gjerdeutstyr – en del av de hadde han med og viste deltakerne som viste stor interesse. 

 

 

Geiteberg Kulturbruk i Tomter bevertet med stil. Deltakerne koste seg med "håndsverks"pølser med ulike smaker av cilli, grønn pepper og nydelig tilbehør - og plastbestikket var byttet ut med mer miljøvennlige varianter.

 

Hva er status for rovvilt i Østfold, og hva gjør Statens Naturoppsyn (SNO) når skade oppstår?

Hele presentasjonen kan leses her

- Jeg skal si noe om hva som befinner seg på utsiden av gjerdet, innledet Ida Glemminge, som representerte Statens Naturoppsyn (SNO), og for øvrig bosatt i ytre Østfold. Hun gikk innledningsvis gjennom bestandsmålene for de ulike rovdyra nasjonalt, og innenfor vår region (region 4). Videre om de retningslinjer og instrukser de følger i sitt arbeid. De danner grunnlaget for at regelverket oppleves som likt for de bønder som er berørt, enten de er i Norges eller Sverige (på de områder det er felles politikk). Helt konkret har SNO ansvar for å følge opp det nasjonale overvåkingsprogrammet. Vi anbefaler alle å bruke nettstedet www.rovbase.no. Her finner du f.eks status for ynglinger, status ulv og gaupe i region 4 og skadedokumentasjon.

- rovviltkontaktene, ca 130 fordelt over hele landet, er engasjert på timebasis og de «er SNO» når de er ute på oppdrag for oss, understreket Glemminge. - Oversikt over rovviltkontaktene i Østfold finner du her.  og saksgangen i skadesaker er som følger: 

 

Informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Viken

Hele presentasjonen til Torbjørn Kristiansen, seniorrådgiver Fylkesmannen, kan lastes ned her

 

Hele presentasjonen til Åsmund Fjellbakk, viltforvalter i Østfold, kan lastes ned her

 

Her finner du den mye omtalte "Standard: Oppføring og vedlikehold av rovdyravvisende elektriske gjerder" https://lovdata.no/static/SF/sf-20120622-0652-01-02.pdf?timestamp=1558472538000

 

Seniorrådgiver, Torbjørn Kristiansen orienterte om de beiteressurser vi har tilgjengelig i Østfold, dagens beiteutnyttelse og i hvor stor grad dette er inngjerdet eller ulike standarder. – Han oppfordret til å søke tilskudd til rovdyravvisende gjerder da det er få søknader så langt i år, sa Kristiansen som gikk gjennom kravene/forskrift til gjerdet, materiellet osv som ligger til grunn for å få dette tilskuddet.

- Å sette opp disse gjerdene er et håndverk og også vi i forvaltningen er glade for at det finnes dyktige profesjonelle aktører på dette området. Og ett tips er å følge med på gjording, det har det vært for lite oppmerksomhet rundt dette avsluttet Kristiansen.

Åsmund Fjellbakk, viltforvalter i Østfold fortsatte med å orientere om erfaring med skader over år, de ulike fellingsregimer og rutiner som skal følges om vedtak om skadefelling gis, og forvaltningen rundt dette. 

I perioden 15. mai 15. september har vi en vakttelefon. Ring tlf. 97135265 for varsling om hendelser, søknader om skadefelling, avtale om akuttmidler ved rovviltskader, rapportering/ettersøk mv.

Avslutningsvis orienterte Fjellbakk kort om forslag til endringer i rovviltforvaltningen som nå er ute til høring.

 

Presentasjon av rovviltprosjektet i Hobøl, Spydeberg og Skiptvet

Prosjektleder Andreas Helbæk jr. viste frem den nyinnkjøpte «beredskapshengeren». – Dette er en henger som skal fylles med nyttig utstyr som trengs raskt når et angrep har skjedd. Han orienterte videre om hva prosjektet kunne tilby beitebrukere i deres nedslagsfelt. For mer informasjon om dette se hjemmesiden til Landbrukskontoret for Hobøl, Spydeberg og Askim.

Avslutningsvis reflekterte han over rovviltbestanden, oppbygging av beredskap med blant annet opprettelse av fellingslag osv.

 

Hva gjør Østfold Bondelag i rovviltspørsmål, og når krisa rammer? 

Se hele presentasjonen her

- Vår første og viktigste tanke er å ta vare på bonden og hennes familie, innledet fylkesleder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag. Vi kan tilby bistand via HMS tjenesten, avhjelpe trykk fra media o.l. Videre har bondelaget som næringsorganisasjon tatt initiativ til søknad om skadefelling og annet politisk påvirkningsarbeid, fortsatte Uvaag.

- Vi vil fortsette arbeidet med å utfordre forvaltningen på å hele tiden bli bedre og raskere på dokumentasjon, og ikke minst nye søknader om skadefellinger om det blir nødvendig. Uvaag avsluttet med å vise til fersk rapport fra Riksrevisjonen som er kritiske til flere sider av rovdyrforvaltningen i Norge.

Bildeserie