Strømkostnadene utgjør en stor del av bondens samlede økte kostnader. Regjeringa oppretter i dag en ordning der landbruket får kompensert 80 prosent av kostnadene til strømforbruk i januar - mars, og 55 prosent for desember 2021, avgrenset opp til 20 000 kwh per måned. For veksthusnæringen blir det ikke en øvre grense. Utbetalinga skal skje gjennom Landbruksdirektoratet. Se flere detaljer om ordningen hos LMD. 

Fornøyd: Bjørn Gimming. Foto: Erik Thallaug.– Vi har fått gjennomslag for vårt krav om at det er behov for strømkompensasjon til næringa, denne kompensasjonen vil lette noe av trykket for mange bønder. Jeg er veldig fornøyd med at ordningen endelig kom på plass, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag, og understreker at det er viktig at regjeringa ser alvoret i situasjonen bonden står midt opp i. Kostnadsutviklingen internasjonalt gir utfordringer som må løses i Norge, sier han.,

Bønder forteller om en mangedobling av strømregninga fra desember 2020 til 2021. Tilgang på strøm er kritisk viktig for å kunne holde matproduksjonen i gang.

– Ordningen er målretta, siden den kompenserer forbruket hos bonden som må bruke mye strøm i matproduksjonen, sier Gimming.

Flere tiltak på plass for skyhøye kostnader

Gimming er fornøyd med  at også strømkompensasjonen nå er på plass. Forrige uke kom det lovnad fra landbruks- og matminister Sandra Borch om at kompensasjonen for de ekstraordinære kostnadene i 2021 og 2022 skal utbetales i år, så tidlig som mulig er Bondelagets krav her. Dermed har landbruket fått ordninger  som skal gi forutsigbarhet og betalingsmulighet i en tid der kostnadene øker voldsomt.

– Dette har vi jobba hardt for, og det er bra at regjeringa kommer oss i møte. Når både strømkompensasjon og tidlig utbetaling av kompensasjon for øvrige kostnader er kommet på plass, er det tryggere forutsetninger for bonden framover, sier Gimming.

Regjeringa har som mål i regjeringserklæringen at bondens inntekt skal opp på nivå med andre. – At kostnadene er dekket inn, er en forutsetning for å starte på inntektsløftet i vårens jordbruksoppgjør, minner Bjørn Gimming om.

Bakgrunn

Jordbruksoppgjøret setter en prognose for prisutviklingen kommende år. Avvik fra denne prognosen kompenseres normalt sett i jordbruksoppgjøret i mai hvert år, og utbetales i februar året etter.

I år har kostnadene steget mye mer enn forutsatt i jordbruksoppgjøret i mai, og i høst var det tilleggsforhandlinger som ga en kompensasjon på 754 mill kr for gjødsel og byggevarer. Etter den tid, har kostnadene fortatt å stige. Derfor ba Bondelaget 5. januar om strakstiltak for å møte kostnadsøkningene; en utbetaling av kostnadskompensasjon raskt, og en forsterkning av ordning for strøm.

De siste to ukene har det vært flere hastemøter, og tidlig utbetaling i år av kostnadskompensasjonen kom på plass.