Påvirk der du kan - sett landbruk på dagsordnen!

Neste års Stortingsvalg blir viktig for alle som er opptatt av å ha norsk matproduksjon. Som bonde, enten du er medlem i en fagorganisasjon eller ikke, hviler det et særlig ansvar på hver enkelt yrkesutøver å være ambassadør for næringen i alle sammenhenger.

  • Er du som bonde engasjert i et politisk parti?
  • Har du mulighet til å påvirke partiprogrammet i ditt parti?
  • Er du som bonde aktiv på sosiale medier, eller har du en bred kontaktflate utenfor landbruksnæringen?

Landbrukspolitikken og rammebetingelsene er svært avgjørende for utviklingen av landbruket, og dermed for utviklingen av Østfold. For Østfold er det avgjørende at det føres en aktiv landbrukspolitikk som legger til rette for investeringslyst, tro på framtiden for næringen og til økt matproduksjon.

Østfold Bondelag vet at mange politikere er opptatt av utviklingen i fylket vårt, og at mange politikere har god kunnskap om landbrukets viktigste utfordringer. Det trengs likevel mer opplysning, økt informasjon og mer fokus på landbrukets fremtid i alle politiske partier. Vi spør DEG - vil DU bidra til at kunnskapsnivået heves blant våre politikere?

Norges Bondelag har mer stoff på sine nettsider på tema - Valg 2013.

Har du spørsmål vedrørende dette, ta gjerne kontakt med fylkeskontoret - vi bistår gjerne med ytterligere informasjon!