Det er stor mangel på arbeidskraft i grøntnæringen. Det haster med å få på plass løsninger for å sikre årets sesong.

– Situasjonen akkurat nå i grøntnæringen er at det har vært veldig mye usikkerhet. Det meste er plantet og besatt, men høstinga er jo bekymringen, sier Rogneby.

Største utfordringen ligger hos de som trenger mange folk

–  Ståa er variert blant bøndene. Jeg som er potetprodusent bekymrer meg ikke, for jeg skal jo først høste i august, september og oktober og har mye mekanisering. Mens dem som skal putte alt i bakken med hendene og høste med hendene, de er det vanskeligere for, sier Rogneby til Landbrukspodden.

Han forteller at de anslår det trengs mellom 15.000 til 18.000 arbeidsfolk spredt ut over hele sesongen.

– Så har vi jo også nå en ordning gjennom Landbruksdirektorartet hvor folk blir godkjent. Per 28.5 er det nesten 2.500 som har blitt godkjent, og omlag300 som har fått avslag, forteller Rogneby.

For de som er godkjent betyr det at de har fått lov å komme til Norge for å arbeide, og må i karantene i ti dager før de kan begynne.

Hva med norsk ungdom?

Nå på sommeren er det mange ungdommer som vil ha sommerjobb, og mange stiller spørsmålet hvorfor vi ikke kan bruke denne arbeidskraften i åkrene rundt omkring i landet.

– Vi kan bruke dem. Men det er et par utfordringer. Det ene er lønnsnivået. Vi er en presset næring der lønnsevnen vår er for lav til å kunne lønne godt nok slik at vi kan konkurrere med annen norsk næringsvirksomhet, sier Rogneby.

– Det andre er at gjennom de siste 20-30 årene har det vært en utvikling i hele landet hvor all næringsvirksomhet har økt bruken av utenlandsk arbeidskraft. Og vi driver i kort sesong, og det er vanskelig å få arbeidsfolk i den korte sesongen vi skal ha, fortsetter han.

Nav-direktøren har sagt at han har 4000 stykker som kan jobbe. Men så lett er det ikke, mener Rogneby.

– Vi bønder har en helt annen virkelighetsoppfatning av det. Fordi når mange har prøvd å få inn folk via Nav, så er det få som kommer og få som søker og få holder ut. Fordi det er hardt å drive utpå jordet, forteller Rogneby.

Rogneby forteller at slik som dagens situasjon er med tanke på arbeidskraft, kan det bli redusert produksjon.

– I enkeltproduksjoner vil det nok bli mindre produksjon enn vanlig dersom ikke situasjonen endrer seg, forteller Rogneby.

Trenger kompetent arbeidskraft

Og Rogneby har en klar oppfordring til politikerne for at sitasjonen i grøntnæringen skal bli bedre.

– Vi trenger å få arbeidskraft som kan jobbe godt på gården. Og om det er norsk eller utenlandsk, det spiller ikke så stor rolle. Men det er helt klart at folk med erfaring er viktig for oss. Hovednøkkelen ligger i det å få norsk arbeidskraft av dem som har jobbet i landbruket tidligere, avslutter han.