God dokumentasjon og melding til kommunen

Avlinga i skadeåret må være mindre enn 70 % av gjennomsnittsavlinga for vekstgruppen for å utløse grunnlag for erstatning. Det er med andre ord en egenrisiko på 30 %.

Erstatning forutsetter videre at det er godt dokumentert at det er en klimatisk skade som er årsaken til avlingssvikten. I tillegg til å legge frem god dokumentasjon skal foretaket gi melding til kommunen om skaden, slik at kommunen har mulighet til å kontrollere arealet når klimaskaden kan påvises. Kommunens feltkontroll vil også kunne avdekke andre skadeårsaker som plantesykdom og ugras.

God dokumentasjon kan være en bekreftelse på klimautfordringer fra kommunen eller et profesjonelt fagmiljø. Annen god dokumentasjon vil f.eks. være skadeomfang i hele områder eller meteorologiske data. Bilder kan gi god tilleggsinformasjon.

Vanskelig høsteforhold

Du har plikt til å forsøke å berge avlingen. Konsekvensene av å ikke høste er normalt at retten til erstatning bortfaller. Det kan unntaksvis gis erstatning for uhøstet areal, for eksempel i tilfeller med ekstraordinært vanskelige høsteforhold, dersom høstekostnadene overstiger verdien av avlingen eller produsenten ikke ønsker å høste avlingen fordi den anses å være for liten eller av dårlig kvalitet. For å kunne få unntak fra høsteplikten, må kommunen eller fylkesmannen etter en stedlig kontroll godkjenne at det ikke høstes.

Søknadsfristen er 31. oktober og du søker elektronisk via Altinn.

 

Forsikringer

Noen har også private forsikringer med dekning for ulike typer skade på avlingen. Sjekk betingelsene for dette med ditt forsikringsselskap.