– Jeg setter stor pris på den gode dialogen vi har med bøndene i kommunen og jeg ønsker å takke for et godt samarbeid, hilste Unaas årsmøte i Østfold Bondelag. Han var blitt oppfordret til å si noe om de utfordringene Østfoldlandbruket står foran i fremtiden.


– Arealkonflikter og grensehandel er to av de største utfordringene i vårt område. Det er derfor viktig at vi samarbeider om å finne de beste løsningene, understrekte Erik Unaas.


Leder i Eidsberg Bondelag Kristin Ianssen setter pris på å ha en ordfører med engasjement for landbruket, og er enig i at Eidsberg er en god kommune å være bonde i.


– I Eidsberg dyrker vi hvete nok til å fø 52.000 familier med brød hvert år, drikkemelk til 41.000 personer, svinekjøtt til 63.500 og fjørfekjøtt nok til 340.000 personer. Bønder i Eidsberg er både produktive og innovative, sier Ianssen.