Pressekonferansen blir sendt direkte. Les mer om dette på Landbruks- og matdepartementets sider her