Fylkeskommunen og Innovasjon Norge er også med og finansierer prosjektet, som går over tre år (2011 -2013). Ønsket er å bidra til et godt samarbeid med alle aktuelle aktører som jobber for å utvikle Østfold som et innbydende og attraktivt reisemål.

Prosjektet så langt har kartlagt aktuelle gårder, og arrangert informasjons- og inspirasjonsmøter regionsvis. I mai var vi på inspirasjonstur til Mjøstraktene der det er tre ulike nettverk av slike gårder.

Høsten 2012 skal det arrangeres felles møter, der de mest interesserte reiselivsbøndene kan få faglig påfyll, og jobbe videre med aktuelle samarbeidspartnere. En analyse av de ulike delmarkeder gårdene kan henvende seg til er under utarbeidelse. Denne analysen vil bli et nyttig redskap for gårdenes videre utvikling av sine varer og tjenester, og ikke minst for den kommende markedsføringen.

Etter hvert som reiseruter og opplevelsestilbud utvikles ferdig vil vi gå inn i en spennende prosess med produkttesting, finpussing og gjennomtenkt markedsføring for grønt reiseliv i Østfold.

Prosjektleder satsingen på vegne av Bondelaget og Fylkesmannen er Benedicte Lund, benedicte.lund@fmos.no, +47 977 14 838.