Det er laget en egen veileder for RMP i Østfold den kan du laste ned her, den kan også hentes på ditt lokale landbrukskontor.

Les mer om ordningene på hjemmesiden til Fylkesmannen i Østfold