Nytt fra i år er at søknader som sendes inn etter fristen blir avvist. Glemmer du å søke, får du ikke produksjonstilskudd.

 

Hva er det du skal registrere og søke tilskudd for i oktober?

Du kan søke om:

 • tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2017
 • husdyrtilskudd (unntatt ammegeit og sau)
 • tilskudd til økologisk areal og husdyr
 • tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser
 • distriktstilskudd frukt, bær og grønt gor kvantum levert til godkjent omsetningsledd i 2017
 • areal- og kulturlandskapstilskudd
 • tilskudd til dyr på beite
 • tilskudd til dyr på utmarksbeite
 • driftstilskudd til melkeproduksjon
 • driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon

 

Du kan registrere dyr som gir grunnlag for:

 • tilskudd for avløsning ved ferie og fritid for 2017
 • tilskudd for frovfôrareal