Ordningen «Forebyggende tiltak» er først og fremst for husdyreiere. En forutsetning for å gi tilskudd er at tiltakene med stor sannsynlighet kan ventes å ha tapsreduserende virkning. Tiltak som fysisk skiller rovdyr og beitedyr, slik som seint slipp, tidlig sanking og rovdyravvisende gjerder er blant tiltakene som kan støttes. Utvidet tilsynsaktivitet kan ikke støttes økonomisk med mindre det kombineres med tiltak med større tapsreduserende virkning. Tiltak som omfatter fellesløsninger for hele beitelag/sankelag eller flere besetninger vil bli prioritert foran tiltak i den enkelte besetning.

Les mer om ordningene på Fylkesmannen i Østfold