Alt om dette kan du lese på denne samlesiden hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Her finner du en utfyllende veileder, link til elektronisk søknadsskjema eller et papirskjema du kan laste ned. Her oppgis også foreløpige satser for de ulike ordningene og kontaktpersoner om du lurer på noe.