Besøket fra Bondelaget handlet om at vi ville vise fylkespolitikerne hvor mye mat vi faktisk produserer og hva dette betyr for både antall arbeidsplasser og verdiskaping. Videre hvorfor det er viktig å produsere mat nettopp her i Østfold og hva de som politikere må ta ansvar for slik at vi sikrer en økt matproduksjon i Østfold.

Fylkespolitikerne fikk servert pannekaker med melk, mel, havregryn, smør, egg, syltetøy, is, bacon, honning, saft – alt produsert av fylkets 2000 bønder.

De fikk også servert en presentasjon av styreleder Svend Arild Uvaag som viste at vi har potensiale for å øke produksjonen på flere områder i Østfold – om det er politisk vilje til dette. 

Til sist toppet han det hele med smakebit av vår produksjon gjennom denne filmen.