Laget har bidratt i forbindelse med prosjektet «Landbruksspørsmål – gårdskunst i Skiptvet 2013-18», et samarbeid mellom kunstnere og bønder i Skiptvet. som har profilert landbruket på originalt vis blant annet med en utstilling på Galleri F 15.

Lokallaget jobber aktivt opp mot barnehage og skole gjennom for å profilere landbruket på en god måte. Og de driver aktiv påvirkning i forbindelse med kommunale prosesser. Laget har hatt god stabilitet i flere år og har engasjerte og aktive styremedlemmer.

Leder er Per Kristian Solberg.