Bondelagets Skattekurs arrangeres eksklusivt for ansatte på samarbeidende regnskapskontorer over to dager, 29. og 30. oktober 2019. Kursholdere har vært Marta Melby, advokat, og Gry-Heidi Ruud-Wethal, rådgiver, på regnskap- og juridisk avdeling i Norges Bondelag.

 Disse temaene har blitt gjennomgått:

 • Skatte- og avgiftsopplegget for 2019 (lov og forskriftsendringer)
 • Aktuelle dommer og uttalelser
 • Ofte stilte spørsmål og aktuelle saker
 • Inntekst og avkastning av grunneiendom, gårdsbruk og tilleggsnæring (skillet mellom jordbruksinntekt og annen næringsvirksomhet vist ved eksempler: grustak, utleie, vindmøller, deponering av masser, leiekjøring, hestehold, Inn på tunet, turisme m.m)
 • Ny arvelov og fremtidsfullmakter
 • Uføretrygd
 • Leasing (avtaler, valg av finansieringsalternativer, eierskifte og endring av leasingavtaler)
 • Tidfesting (hovedregler, tidfesting av inntekter etter avsluttet virksomhet, utsatt beskatning)
 • Bokføringsregelverkets krav til dokumentasjon ved kjøp og salg
 • GRFS (ny hvitvaskingslov, ny regnskapsførerlov, siste endringer innen GRFS, erfaringer)
 • Statsbudsjettet 2020