Bønder er blant yrkesgruppene som topper yrkesskadestatistikken, og det ønsker Trygg Arena og Østfold Veiservice Shell å gjøre noe med. De har sammen med Bondelaget invitert alle distriktets bønder til en sikkerhetsdag på Solli lørdag 29. september, hvor de vil informere om sin HMS-kampanje "Trygghet og helse i landbruket".

Her vil det blant annet bli demonstrert hvordan man kan gjøre traktorkjøring sikrere og mer forsvarlig, for eksempel gjennom bruk av vernedeksel og sikring av last. Det vil også bli vist hvordan støvmaske og renhold kan forhindre støveksponering, og hvordan faren for støveksplosjoner kan reduseres.

Vi håper at så mange som mulig vil ta turen og gjennomføre vernerunden som vil bestå av poster og ulike utfordringer. Bondelaget og Landbrukets HMS-tjeneste vil være tilstede og gi råd og informasjon, sier Karoline Fjeldstad, rådgiver i Østfold Bondelag, i en kort kommentar.