Seniorkurs - forberedelse til en ny hverdag

Publisert 
Av Heidi Kirkeby,

Østfold Bondelag arrangerer kurs torsdag 12. mars kl. 10.00 - 17.00 rettet til bønder som skal overdra gården til neste generasjon, selge den eller avvikle gårdsdriften og fortsette å forvalte gården.

Det er påmeldingsfrist innen 1. mars og begrensede plasser. Du melder deg på ved å trykke her.