Arrangementet holdes i Hollendergata 5 i Oslo.

SE HELE PROGRAMMET NEDERST I SAKEN.

- Det har aldri vært viktigere å styrke norsk sjølforsyning og matproduksjon enn nå. Totalberedskapskommisjonen mener det er gode argumenter både med hensyn til klima, bærekraft, selvforsyning og beredskap å benytte de naturgitte forutsetningene Norge har til matproduksjon. Samtidig er det med tiltakende sikkerhetspolitiske spenninger viktig og solidarisk å produsere så mye mat vi kan selv, på egne ressurser, sier Bjørn Gimming som er leder i Norges Bondelag.

- Høyere matberedskap og bedre matforsyning i Norge kan ikke importeres. Vi kan heller ikke basere oss på lagre og vi må ta vare på matjorda. Det viktigste for å styrke beredskapen er derfor å sikre høyest mulig løpende matproduksjon over hele landet, fortsetter Gimming.

Sikrer verdiskapning i hele landet

Han sier landbruket også er en viktig del av totalberedskapen i Norge fordi vi sikrer lokal verdiskapning og aktivitet i hele landet.

- Dermed er vi en viktig brikke for å opprettholde bosetting og ivareta norske interesser, understreker Bjørn Gimming. Hvis landbruket skal fortsette å være en viktig distriktsnæring og produsere mat på naturgitte forutsetninger høyt til fjell og langt mot nord, må landbruks- og matpolitikken framover legge til rette for en slik utvikling. Det kommer ikke av seg selv, sier Gimming.  

Her er programmet:

0800-0830        Frokost

0830-0900        Temabolk 1: Totalberedskap

Innledning ved Hans-Petter Aasen, statssekretær i justisdepartementet innleder. Panelsamtale med Liv Signe Navarsete (Forsvarskommisjonen) og Jon Halvorsen (Totalberedskapskommisjonen): Hva kreves av oss nå?                      

0900-1000         Temabolk 2: Forsyningssikkerhet                                       

Matforsyning som en sentral del av forsyningssikkerheten ved Anne Jødahl Skuterud, styreleder i Felleskjøpet Agri og medlem i Totalberedskapskommisjonen

Forsyningssikkerhet energi ved Kristian Markegård, NVE

Forsyningssikkerhet rent vann ved Ragnhild Aalstad, direktør for Norsk vann

Panelsamtale: Hvordan bør vi tenke om nasjonal produksjon og lagring i framtida?

                            I panelet:           Are Tomasgard, LO-sekretær

                                                      Bjørn Gimming, leder for Norges Bondelag

                                                      Odin Johannessen, direktør i Næringslivets sikkerhetsråd

                                                      Anne Jødahl Skuterud, FK Agri

1000-1025           Temabolk 3: Beredskap nedenfra og opp

                               Panelsamtale: Hvordan bygger vi beredskap nedenfra, i hele landet?

                               I panelet:        Lise Skreddernes, leder i Finnmark Bondelag

                                                      Odd Haldgeir-Larsen, nestleder i Fagforbundet

                                                      Ingrid Vik, Utsyn – forum for utenriks- og sikkerhetspolitikk 

 

                           Temabolk 4: Politikkens svar

1025-1100        Partipolitisk paneldebatt

                          I panelet:             Ivar Prestbakmo, stortingsrepresentant (Sp)

                                                      Abdullah Alsabeegh, varaordfører i Oslo (Ap)

                                                      Bjørgulv Borgundvaag, bystyrekandidat i Oslo (H)

                                                      Magnus Birkelund, bystyrekandidat i Oslo (Frp)

                                                      Ingvild Thorsvik, stortingsrepresentant (V)