Det er statens forhandlingsleder Viil Søyland som vil legge fram tilbudet. Bjørn Gimming, som er jordbrukets forhandlingsleder vil også kommentere.

 

 

Etter at tilbudet er lagt fram, vil partene se om det er grunnlag for forhandlinger. Forhandlingene om bøndenes inntektsmuligheter og rammevilkår skal være ferdig senest 16. mai.