De som ønsker informasjon melder seg på med sitt mobilnummer, og så vil de motta sms.

Tjenesten er gratis. SMS-varslingen vil bli benyttet til å sende informasjon om blant annet:

- Skadesituasjoner
- Innkomne fellingssøknader
- Fellingstillatelser
- Informasjon som vi får vedrørende forekomst av rovvilt i beiteområder

Er du interessert i å motta varsel, kan du melde deg på ved å følge linken: http://rovviltvarsling.fmoa.no/