Samtlige stortingspartier så nær som Fremskrittspartiet tok turen for å debattere sine visjoner for landbruket den kommende stortingsperioden. Politikerne som satt i panelet var Camilla Eidsvold (SV), Kristin Ianssen (Sp), Svein Roald Hansen (Ap), Tor Prøitz (H), Finn-Erik Blakstad (V), Line Henriette Holten Hjemdal (KrF) og Håkon Borch (MDG).

Først fikk politikerne et fire minutters innlegg til å legge fram sitt partis visjoner for norsk landbruk. Her var politikerne svært enige om at verdien, behovet og nytten av et aktivt landbruk er stor, både sett hen til at man produserer trygg mat basert på god dyrevelferd, for kulturlandskapet, arbeidsplassene, bosetting og at man tar hele landet i bruk. Samtlige partier i panelet hegner om jordbruksavtalen, altså retten faglagene har til å forhandle priser på varer og støtteordninger med staten.

Forskjellene mellom partiene kom mer fram etter pausa, da leder i Østfold Bondelag dro opp spørsmålet om inntektsmålet, som blei fastsatt i jordbruksmeldinga, som et tema. Her var KrFs Line Henriette Holten Hjemdal klinkende klar på at man må tette gapet med kroner, og ikke prosenter. Høyres Tor Prøitz og MDGs Håkon Borch mente derimot at oppgjør skal gjennomføres i prosent. Ordstyrer, Ole Johan Borge, repliserte at etter hans beregninger måtte det 33 prosent til i mange år, hvis Stortingets mål om å tette inntektsgapet til andre grupper skal oppnås.

Finn-Erik Blakstad (V), Line Henriette Holten Hjemdal (KrF), Lise Thorsø Mohr (leder av Fellesutvalget for bondelaga i Fredrikstad og Hvaler), Kristin Ianssen (Sp), Håkon Borch (MDG), Camilla Eidsvaag (SV), Svein Roald Hansen (Ap), Tor Prøitz (H) og Ole Johan Borge (møteleder) debatterer landbrukspolitikk. Før pausa var det rørende enighet blant politikerne, men det spørs hvor stor denne blir når jordbruksoppgjøret og inntektsmålet i jordbruksmeldinga diskuteres.