"Alle som søker produksjonstilskudd i Østfold får i disse dager tilsendt en kortfattet informasjonsfolder. Fullstendig veiledningshefte og søknadsskjema sendes ut i løpet av sommeren" melder Fylkesmannen i Østfold på sine nettsider.

Finn mer informasjon om Regionalt miljøprogram 2012 og last ned Veilederen for RMP-tilskudd i 2012.

Søknadsfristen er 1.oktober 2012.

Høring, regionalt miljøprogram 2013-2016

Fylkesmannen har også i samarbeid med representanter for næringsorganisasjonene i landbruket, kommunene og regionale myndigheter utarbeidet et forslag til regionalt miljøprogram for landbruket i Østfold for perioden 2013-2016.

De har sammen med Oslo og Akershus hatt felles "rulleringsgrupper" og prosess.
 
Høringsfristen er 1.oktober 2012, les høringsbrevet og høringsforslaget.