Mange produsenter er nå svært usikre på om de vil ha tilstrekkelig arbeidskraft når innhøstingen skal gå i gang, noe som påvirker beslutningen om hva og hvor mye som blir plantet eller sådd.

- I disse dager er grøntprodusentene i gang med våronna. Det er ikke sikkert at denne ordningen bidrar til at all produksjon vil gå som planlagt, men det var viktig å få på plass en ordning som demper risikoen til en viss grad, understreker Uvaag. 

Risikoavlastningsordningen for grøntnæringa tar utgangspunkt i den eksisterende avlingsskadeordningen for jordbruket. Formålet er å sikre produsenter mot store tap som følge av mangel på arbeidskraft i innhøstingen, eller om arbeidet ikke kan gå som forutsatt på grunn av pålagte restriksjoner.

- Det er positivt at det blir satt opp en egen ordning for grøntnæringa i denne særlige situasjonen. Det er også bra at kompensasjonsordningen inkluderer situasjoner hvor arbeiderne ikke vil kunne gjennomføre høstejobben som planlagt, grunnet restriksjoner, sier Uvaag. 

Arbeidskraft for å berge avlinger

- Vi har jobbet for en løsning som i enda større grad ville fjernet den økonomiske usikkerheten og med det bidratt til at produksjonsplanene vil gå som normalt i år. Dette var så langt vi kom i forhandlingene med staten, sier Uvaag og understreker samtidig viktigheten av å jobbe for at grøntsektoren får nødvendig kompetanse og arbeidskraft, slik at mest mulig av matproduksjonen kan berges utover sesongen.

Kort om risikoavlastningsordningen

  • Det er tatt utgangspunkt i dagens avlingsskadeordning for å få en enkel og effektiv ordning.
  • Ordningen skal gjelde for arbeidsintensive grøntproduksjoner som veksthus, potet, frukt, bær og grønnsaker, og for innhøstingen dette året.
  • Det vil være et tak for utbetaling per vekstgruppe på 2 millioner kroner, og en egenandel på 30 prosent per vekstgruppe.
  • Se protokoll for omtale av den nye risikoavlastningsordningen