Samfunnsøkonom og haldenser Øivind Holt innledet om jordvern og byutvikling for årsmøtet i Østfold Bondelag. - Vi må utnytte de jordbruksarealene vi har bedre, sa Holt.

Les også: Leders tale til årsmøtet.

Høyskolen i Østfold, avdeling Halden ligger rett ved området hvor Olav Tryggvason vokste opp for tusen år siden. Dette er et fruktbart område ved den største gården i Berg.

-Hadde man bygget ut Høyskoleområdet i Halden sentrum ville man spart matjord og biltrafikk til Høyskolen, samt fått mer liv i bykjerna, mener Holt.

-Hva mente Østfold Bondelag, Fylkesmannen og Miljødepartementet om nytt sykehus på Kalnes? Ingenting! Jordbruksarealene på Tunejordet blir inneklemt og nå kommer byene til å ese utover. Riktig byutvikling er godt jordvern, slo Holt fast.

Holt oppfordrer bondelagene til å engasjere seg om framtidig kommunestruktur i jordvernhenseende, og tenke på hvem som kan ta de store grepene i de store utviklingssakene.

Holts presentasjon under årsmøtet.