Medlemmer i Representantskapet i Østfold Landbruksselskap som er invitert til møtet, men som ikke har mulighet til å laste ned vedleggene har mulighet til å laste ned årsmøtepapirene her.

Regnskap 2014

Regnskap 2015

Årsmelding for 2014 og 2015

Valgkomiteens innstilling

HUSK! Påmelding innen 5. juni til camilla.grefsli@bondelaget.no