Det er første gang fylkene arrangerer dette sammen. Formålet med kurset er å gi en bred gjennomgang av relevante skatte- og avgiftsfaglige nyheter slik at regnskapsførerne er faglig oppdatert til det kommende årsoppgjøret.

 Deltagerne får en gjennomgang av blant annet lov og forskriftsendringer i skatte- og avgiftsopplegget for 2017, skattepolitikk, vedlikehold og påkostninger av fast eiendom, erstatning, aksjeloven, beskatning av skog og nye regler om tømmerkonto fra 2017, personforsikringer for bonden mm.  Innlederne er Mari Cecilie Gjølstad, fagsjef på skatt/advokat, og Pål Kristian Ormstad, tidligere rådgiver, på Bondelagets Servicekontor AS.