Jon Baggetorp fra Spydeberg Regnskapslag SA og Terje Sundt fra Duett AS holdt kurs om finansregnskap innenfor bokføringsregelverket. Målet med kurset er å gi deltagerne god kunnskap i bokføringslovgivningen og Norsk bokføringsstandarder med tanke på elektroniske regnskapsløsninger.  Kurset gir innsikt i hvilke rasjonelle elektroniske løsninger som finnes og hvordan regnskapsteknologien kan utnyttes effektivt med oppfyllelse av bokføringslovgivningen og Norsk bokføringsstandarder. Marit Vistekleiven fra Azets Insight holdt kurset om lønn og HR, som tar for seg aktuelle lønns- og arbeidsgiverspørsmål for regnskapsrådgivere og lønnskonsulenter. På dette kurset gis det innføring i arbeidsrett og arbeidsgivers styringsrett, nye ideer til å arbeide med lønn og HR, problemløsing og bruk av lønnssystem.

 

Temadagen er et samarbeid mellom Økonomiforbundet og Norges Bondelag, og arrangeres i tilknytning til Bondelagets  skattekurs for regnskapskontorer. Fylkeslagene Vestfold, Akershus og Østfold Bondelag er tekniske arrangører for denne temadagen.