- Dette er ingen satsing på norsk matproduksjon i tråd med signalene i den nylig vedtatte landbruksmeldinga. Jeg er redd signalene her ikke gir fremtidstro og økt rekruttering.  Regjeringa har i hele vinter vist til jordbruksoppgjøret når vi har bedt om en konkretisering av landbruksmeldinga, dette var langt unna det jeg forventet, sier fylkesleder Bjørn Gimming

Tilbudet staten la frem for bøndene i dag er på 900 millioner. Landbrukets krav var på 2,2 milliarder. Mens andre grupper kan forvente en mulighet for lønnsøkning på kr 17.400,- blir bøndene tilbudt økte inntektsmulighet på bare 13.000,- kroner.

Det har vært høye forhåpninger til statens tilbud i år, etter at regjeringen leverte stortingsmeldingen Velkommen til bords i desember, hvor det blant annet ble fastslått at matproduksjonen skal økes i takt med befolkningsveksten – én prosent per år.

 For ytterligere informasjon kontakt

Fylkesleder Bjørn Gimming, mobilnr. 41 27 52 30

 

Kort om Jordbruksforhandlingene

I de årlige jordbruksforhandlingene mellom staten og landbrukets to organisasjoner (Norges Bondelag og Norges Bonde- og småbrukarlag) blir det forhandlet om økte inntektsmuligheter.

 Det forhandles om:

 *Priser på hovedproduktene bøndene leverer

 *Betaling av fellesgoder gjennom tilskudd fra staten

 *Hva maten skal koste i butikken blir ikke bestemt i jordbruksforhandlingene, men påvirkes av resultatet av prisøkningene i avtalen

 Faglagene i landbruket, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, leverte i slutten av april et felles krav til staten, ved Landbruks- og matdepartementet.  Forhandlingene skal være ferdig 16. mai.

Se pressekonferansen fra fremleggingen av statens tilbud.

Korte fakta om statens tilbud og jordbrukets krav:

·         Statens tilbud er på 900 millioner kroner hvorav 230 millioner kroner går over budsjett og 330 millioner kroner tas ut på målpris.

·         Totalrammen for jordbrukets krav omfatter målrettede tilskudd til ulike produksjoner og mulighet til å ta ut priser på produserte varer (målpriser). Totalt er kravet på 2,2 mrd. kroner.

·         Jordbrukets krav betyr økte inntektsmuligheter for bonden på om lag 33.000 kroner per årsverk mer enn for andre grupper i samfunnet. Staten tilbyr kr 13.500,-