Det er i dag fullt mulig å la traktoren styre seg helt selv. Teknologien blir stadig billigere og fordelene er størst på mindre, uregelmessige jorder. Vi har invitert Eikmaskin til å fortelle om sine produkter, samt noen bønder med egen erfaring, for å lære mer om bruk av GPS i landbruket. Møt opp på Kolberg kl 1900 på tirsdag!

Mvh styret i Onsøy Bondelag

v/ leder Jan Egil Ek mob.nr 91 79 10 38 eller e-post: jegiek@online.no

Les også egen sak på nettsiden til Onsøy Bondelag.