Alle vet vi at god drening er viktig for årvisse avlinger og ikke minst i forhold til de klimautfordringene vi opplever i Østfoldlandbruket. Drenering koster, og det må planlegges. Her finner du informasjon om hvordan du skal gå fram for å søke om støtte til drenering - se egen sak hos Fylkesmannen i Østfold