Her er forsikringsselskapets råd:
- Vær oppmerksom på mistenkelig aktivitet i området.

- Tyvene gjør seg ofte kjent før de velger hvor de skal slå til.

- Følg med i media og snakk med naboer hvis det har vært tyveri i nærheten.

- Politi varsler av og til også om tyveriraid på sine Facebooksider og Twitterkontoer.

- Gjør det vanskelig for tyvene. Traktor som er etterlatt ubevoktet på jordet under onna er enklere å stjele fra enn en som står hjemme på gården. Om mulig bør utstyret plukkes av og lagres trygt om natten. 

Forsikringsselskapet Gjensidige ber bønder og andre anleggsmaskineiere være oppmerksomme ettersom de har fått flere meldinger de siste dagene fra kunder som har blitt frastjålet GPS-utstyr fra arbeidsmaskiner.

– Vi har fått meldinger fra både byggefirmaer og private i Sarpsborg, Våler, Svinndal og nå sist forrige uke fra to bønder i Rygge. Det kan virke som dette er godt organiserte tyverier der flere GPS-styringer i samme område blir stjålet i løpet av et kort tidsrom, sier Gjensidiges salgsleder for Østlandet Svein Kubberød.

Opperasjonsleder for politiet bekrefter at de har flere saker på tyveri av GPS-systemer i Østfold.

Vær på vakt

– GPS er en kostbar, men i mange tilfeller en nyttig investering i anleggsbransjen og i landbruket. I disse dager opplever vi dessverre at også de som ikke ønsker å betale for denne investeringen skaffer seg dette utstyret ved tyveri. Det kan virke som dette er godt organiserte tyverier der flere GPS styringer i samme område blir stjålet i løpet av et kort tidsrom. I disse dager rammes Østfold av bandene, sier Kubberød. Det er enklere å stjele og omsette deler enn hele kjøretøy. Dette gjør «dele-tyveri» lukrativt, og det er store verdier som forsvinner, ikke bare fra landbruket, men også fra andre næringer.

Sjekk forsikringen

- Når du rammes av dette er det viktig at du har korrekt forsikring for å begrense ditt økonomiske tap. Ikke vent med å sjekke med ditt forsikringsselskap slik at du er sikker på at det er tatt høyde for ekstrautstyret på din arbeidsmaskinforsikring. For Gjensidige sin del er utstyret som er oppført i kjøpskontrakten som fastmontert ekstrautstyr på arbeidsmaskinen inkludert i forsikringen forutsatt at du har tyveridekning. Har du derimot ettermontert dette utstyret eller at det brukes på flere maskiner bør du ta kontakt med oss for å sikre at du har dette utstyret forsikret, avslutter Kullerød.