Landbruket viktig i Viken

-Landbruket har en viktig plass for fylkesrådet i Viken, sa Johan Edvard Grimstad da han som fylkesråd for næring ønsket partnerskapet velkommen. Fylkeskommunen er avhengig av et fortsatt godt samarbeid med Fylkesmannen, faglagene og de andre aktørene i partnerskapet understreket Grimstad.

Det skal legges mange planer for Viken. -Landbruket vil få en viktig plass og det skal utarbeides en egen landbruksstrategi for Viken, sa Janne Buhaug fra Viken Fylkeskommune.

Mange temaer

Partnerskapet tok opp mange temaer på dette første møtet. Partnerskapets sammensetning ble gjennomgått.  Arbeidet med nytt planverk for Viken fylkeskommune ble belyst, prioritering av IBU-midler og retningslinjer for RK-midler og RT-midler var også tema blant flere andre saker.

-Vi ser fram til det videre arbeidet i det regionale partnerskapet sier de tre fylkeslederne Sigurd Enger, Håkon Haug Laa og Svend Arild Uvaag.

Regionalt partnerskap i Viken