Leder av Grøntutvalget, Berit Ullestad fra Rygge.

Etter Christensen fikk vi historien til Henriette Lyche og hennes bringebærproduksjon i Råde, samt jordbærproduksjonen til Per Fr. Saxebøl i Frogn. Avslutningsvis snakket Karoline Fjeldstad og Ingunn Haldorsen Sømme, fra henholdsvis FMLA i Østfold og i Vestfold, om satsningsområdet frukt og bær hos Fylkesmannsembetet i regionen vår. Anders Melleby Fremmerlid fra Innovasjon Norge fikk æren av å være siste innleder denne kvelden, han tok for seg finansieringsmuligheter for lokalmatsatsing og hvordan man som frukt og bærprodusent kan manøvrere seg i markedet av økonomiske muligheter. Grøntutvalgets leder, Berit Ullestad, oppsummerte kvelden slik:

Flott at så mange tok turen til Nofima på Ås, i ufyselig snøvær, for å få vite mer hvilke muligheter som finnes i frukt- og bærmarkedet, hvilke sorter som egner seg for dyrking i vårt område, og viktigheten av å ha en godt fagmiljø som jobber sammen for økt produksjon av frukt og bær i vår region. Ullestad ønsket alle velkommen igjen til samme sted den 9. februar, da med fokus på grønnsaksproduksjon.

Sveinung Grimsby, til daglig ansatt på Nofima, men også medlem av felles Grøntuvalg i Akershus/Østfold, presenterte kort innledningsvis hva Nofima er og hva de gjør: 

Nofima er et av Europas største næringsrettede forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien. Vi leverer internasjonalt anerkjent forskning og løsninger som gir næringslivet konkurransefortrinn langs hele verdikjeden. Nofima AS har hovedkontor i Tromsø, og forskningsvirksomhet i Bergen, Stavanger, Sunndalsøra, Tromsø og på Ås. Instituttet ble etablert 1. januar 2008 og har om lag 350 ansatte.