I dag går Østlandsmesterskapet for kokkeelever og lærlinger av stabelen på Inspiria i Sarpsborg. I kurven med råvarer ligger blant annet en hel Livèche kylling fra Østfold. Livèche kyllingen lever i et rolig og tilrettelagt miljø på Løken, Nedre Grini og Frøshaug Gård i Østfold, hvor den nyter av oppvekstvilkår som gir kylling av ypperste klasse.

Det er femte året elevene på VG 2 kokk - og servitør konkurrerer. Konkurransen er et tiltak for å innføre mer bruk og kunnskap om fylkets egne spiskammers i undervisningen. I læreplan står det at elevene skal kunne lage tradisjonsmat, nasjonal og internasjonal mat samt regionens. Derfor er kunnskap om lokal og økologisk mat viktig i den praktiske opplæringen på kjøkkenet.