Fra Brennemoen hotell deltok Østfolddelegasjonen, og her er noen smakebiter fra årsmøtet: 

 

Statsministeren hilste til årsmøtet i Norges Bondelag

I sin vidoehilsen til årsmøtet sa statsminister Erna Solberg at bøndene som en del av matforsyninga i landet har bidratt imponerende til å holde produksjonen i gang i den krevende tida.

I 2019 ble det inngått en klimaavtale mellom regjeringen og organisasjonene i jordbruket. Statsministeren pekte på dette som en viktig milepæl for å redusere utslippene og å øke opptaket av karbon i sektoren.

- Dere har levert deres plan til regjeringen, der dere viser hvordan dette arbeidet kan gjøres i årene som kommer. Det pågår mye spennende i jordbruket som vil bidra positivt i klimasammenheng.

Statsministeren nevnte særlig teknologiutvikling, forskning på avl og arbeidet med å binde mer karbon i jorden, og sørge for mest mulig levende matjord.

 

Øke norskandelen i mat og fôr framover

- Det er god beredskap, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag i talen sin under årets digitale Bondeting.

I talen viste han til det nye næringspolitiske programmet som vil sette retning for Bondelagets arbeid framover.  

– Vi skal øke bruken av norske ressurser. Det betyr blant annet mer produksjon av frukt og grønt, mer proteiner, mer korn og bedre gras, sa Bartnes.

Bortfallet av grensehandelen har vist et markedspotensial for norsk matproduksjon, og Bartnes var opptatt av at landbruket får utnyttet disse mulighetene.

– Da handler det om at regjeringa ikke gir vekk markedsandeler, vi har ikke en liter eller et kilo å avse i forhandlingene om en frihandelsavtale med Storbritannia. Det handler også om å bygge det mentale grensevernet, og her har matkjedene et stort ansvar. Maten må bli merket bedre, og vi gir oss ikke på det før det er umulig å ta feil, understreket Lars Petter Bartnes.

 

Østfoldinger på valg

Bjørn Gimming (48) fra Idd i Østfold ble gjenvalgt som 1. nestleder og går inn i sitt femte år i styret. Gimming driver med korn og ammeku.

-  Dette er et verv jeg gjør på vegne av alle medlemmene våre og det tar jeg på alvor. Næringa har mange utfordringer som vi må ta fatt i som økt selvforsyning, god dyrevelferd og bærekraftig bruk av jorda. Klima står sentralt, og vi skal jobbe for å kutte utslipp og binde karbon de neste ti årene. Her er Landbrukets klimaplan sentral, sier Gimming.

Ragnhild Duserud (29) fra Eidsberg i Indre Østfold ble valgt til ny 3. vara til styret. Ragnhild har allerede lang fartstid både som bonde og tillitsvalgt. Til daglig er hun aktiv kornbonde og skogbruker i tillegg til å være produktsjef redskap i Felleskjøpet Agri. 

Martha Mjølnerød, fra Spydeberg i Indre Østfold har vært varaordfører i Norges Bondelag og ledet oss trygt gjennom behandlingene i år også. Hun valgte nå å si nei til gjenvalg og oppfordret til å fortsatt stå på for å skape økt respekt og forståelse for norsk matproduksjon i sin takketale.