Bjørn Gimming (45) ble valgt til 1. nestleder i Norges Bondelag for første gang i 2016 og går dermed nå inn i sitt tredje år i bondelagsledelsen.

- Jeg er svært takknemlig for årsmøtets tillit. Vi i norsk landbruk har mye å være stolte av, men ingenting å ta for gitt. De landbrukspolitiske rammevilkårene vi har må vi hele tida sloss for å bevare og forbedre, og jeg ser fram til å fortsette dette arbeidet sammen med resten av næringa, sier Gimming.

Bjørn Gimming er fra Idd i Østfold hvor han driver med korn og ammeku. Han har ledet Kornutvalget i Norges Bondelag, og fra 2009 til 2012 var han fylkesleder i Østfold.

Gimming peker på at det er organisasjonens mange medlemmer, lokallag og tillitsvalgte som gjør Bondelaget til en av landets mest slagkraftige organisasjoner.

- Bondelaget har 63.000 medlemmer over hele landet og er blant Norges største og mest slagkraftige organisasjoner. Jeg ser fram til å jobbe sammen med hele organisasjonen for bedre rammevilkår for norsk mat og landbruk i året som kommer, sier Gimming.

Martha Mjølnerød (57) fra Spydeberg ble valgt til ny varaordfører i Norges Bondelag. Mjølnerød driver med korn og gris og var fylkesleder i Østfold Bondelag fra 2012 til 2017. Hun blir dermed vara for ordføreren i Norges Bondelag som innkaller og leder organisasjonens årsmøte og har møterett og talerett i Bondelagets styre.

På årsmøtet ble også Lars Petter Bartnes gjenvalgt som leder og Frøydis Haugen ble gjenvalgt som 2. nestleder i Norges Bondelag. Sammen utgjør leder og nestlederne Bondelagets forhandlingsutvalg i jordbruksoppgjøret.

 

For mer informasjon, kontakt:

Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag: 412 75 230
Elisabeth Sæther, kommunikasjonsrådgiver: 975 27 954