Godt drenert jord betyr at:
• Jorda tørker raskere opp, mao. lengre vekstsesong og sikrere å komme utpå når det skal treskes
• Overskuddsvann forsvinner raskere slik at plantene ikke får dårlig vekst og skade på røtter
• Plantene får større og dypere rotsystem, og det blir mindre ugras
• Unngår at lystgass dannes i stående vann i jorda, bidrar til redusert klimagassutslipp
• Erfaring viser at man kan oppleve en avlingsøkning på nærmere 50 % i forskjellen mellom udrenert og nydrenerte områder

I en hverdag med våtere vær, mer intens nedbør og ikke minst behov for å øke produksjonen av mat på hver kvadratmeter av matjorda vår – ja da kan svaret være drenering.

I Svinndal er entreprenør Oddvar Svendsen i gang med «Rådalshjulet» hos bonde Lars Lundem i Lunderveien. - Han startet denne uka, og allerede nå merkes at vannet renner fortere unna i grøftene. Dette må dere bare se, var den umiddelbare reaksjonen fra Lundem.

Nestleder i Østfold Bondelag, Ole - Kristian Bergerud kunne fortelle NRK Østfold at: - Det er en relativt kostbar og langsiktig investering, men vi kan oppnå både økt avling, lengre driftssesong og ikke minst mindre klimagassutslipp. Ja du kan kalle det landbrukets "Klima - kinderegg". Se hele Distriktssending NRK Østfold

 

 

«Østfold er et av landets viktigste kornfylker, og vi står for 23 % av landets kornproduksjon. Videre er det slik at 80 % av dyrket jord i Østfold blir brukt til kornproduksjon. I 2015 hadde Østfold de høyeste kornavlingene pr. dekar i landet, og skal vi opprettholde mengde og kvalitet er det avgjørende at jorda dreneres jevnlig.»

Hentet fra rapporten «Jord- og skogbruket i Østfold» utarbeidet av AGRI analyse for Østfold Bondelag, Viken Skog, Fylkesmannen i Østfold, Østfold Landbruksselskap og Østfold Fylkeskommune

De som har bidratt med midler til produksjon av filmen er: Fylkesmannen i Østfold, Østfoldkorn, Viken Skog, Glommen Skog, Østfold Landbruksselskap, Borregaard og Østfold Bondelag.