En naturlig start på turen var Nortura i Hærland som er en bondeeid stor hjørnestensbedrift med i alt 700 arbeidsplasser. Fabrikksjef Leif Ove Flaten fortalte politikerne om en svært profesjonell næringsmiddelbedrift som har fokus på marked, produktutvikling og effektivitet  - uten å gå på akkord med dyrevelferd og miljø.

 

 

Turen interessererte våre Stortingskandidater – og nærmere 20 av dem ble med på bussturen som deretter gikk gjennom dype skoger og husdyr - og beiteområder til Aremark

Her utfordret leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag politikerne på langsiktighet. Her har bøndene svart på politikernes og samfunnets utfordring om å bruke arealene til gras og økt kjøttproduksjon (storfe og sau), men så opplever de å få det totalt motsatte signalet når Regjeringen i år valgte å fjerne tilskuddet til gras i dette området i forbindelse med årets jordbruksforhandlinger.

 

 

 

 

 

 

"Vi ønsker å drive jorda vår på en miljømessig og agronomisk best mulig måte, og ikke minst vil vi produsere norsk sau og storfekjøtt som våre forbrukere etterspør. Det krever store investeringer, og tilskuddene som er helt avgjørende for å tørre å satse må vi kunne forvente at ikke fjernes med et pennestrøk en sen nattetime i forhandlingene" var budskapet fra sindige, men kraftig provoserte Aremarksbønder.

 

 

 

 

 

 

Fra Aremark gitt turen til Degernes og besøk på gården til Stine Marie Bjørnstad som med under merkenavnet "Fru Blom" har har bygd opp en imponerende bedrift med flere ansatte med utgangspunkt i ressursene på gården og ikke minst hennes utgangspunkt som interiørdesigner.

 

 

 

Det er nylig kommet en verdiskapingsrapport som viser at jordbruket, skogbruket og den tilhørende foredlingsindustrien i Østfold sammen står for over 5100 arbeidsplasser. Den slår videre fast at Østfold har stort potensiale for økt verdiskaping og mange flere arbeidsplasser. Ungdommen vil – spørsmålet er om være våre framtidige Østfoldpolitikere vil det samme. "Det er vår utfordring til dere" avsluttet fylkesleder.