- Vi gleder oss til å fortsette det gode samarbeidet med Stein Erik Lauvås (Ap), Ingjerd Schou (H), Ulf Leirstein (FrP), Svein Roald Hansen (Ap) og Erlend Wiborg (FrP). Og ikke minst ser vi fram til å bli kjent med Tage Pettersen (H), Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap), Ole André Myhrvold (Sp) og Freddy Andre Øvstegård (SV), som nyvalgte på «Østfoldbenken».

Etter en tett valgkamp, ble det nytt flertall for borgerlig side i norsk politikk i gårdagens stortingsvalg. Det betyr at Høyre og FrP har fått fornya tillit av velgerne, og utgjør et flertall sammen med KrF og Venstre.

- Flertallet for å utvikle landbrukspolitikken vil ligge utenfor regjeringa, slik det også gjorde ved årets behandling av jordbruksmeldinga. Vi forventer at våre Østfoldrepresentanter står ved målsetningen om å øke matproduksjonen her til lands, noe blant annet Ingjerd Schou bekreftet under høstens valgkamp.

- Valgresultatet i Østfold viser at mat og matproduksjon har stor betydning for folk, og at man ønsker et mangfoldig landbruk og bønder som produserer trygg mat. Nå må vi jobbe for at dette gjenspeiler seg i den praktiske politikken de neste fire årene, avslutter leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

 

Les også: