Filmene blir lansert med brask og bram i Mathallen i Oslo i dag, og det er landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum som trykker på playknappen. Se den flotte filmen med Trygve Nesje og Holli Mølle!

Trygve Nesje produserer mel på Holli gård i Spydeberg, der familien har drevet i over 150 år. Foruten Nesje viser filmene ekteparet Astrid og Oddbjørn Olsen som lager ost på Kjerringøy, fruktbonden Amund Berger som dyrker epler og kirsebær i Øvre Eiker, sauebonden Tone Gjedrem som driver gård på Bjerkreim i Rogaland, og epledyrkeren Asbjørn Børsheim som lager sider i Hardanger.

«Smaken av lokalmat» er et samarbeid mellom Norges Bondelag og Norsk landbrukssamvirke. Videoene skal blant annet legges på den splitter nye nettsiden www.smakenavlokalmat.no.

Prosjektet skal styrke omdømmet til norsk landbruk og matproduksjon blant forbrukerne, og samtidig gjøre relevante støtteordninger kjent for nye og etablerte lokalmatprodusenter.

I filmene forteller bøndene både om produktene og om bakgrunnen for at de har valgt å satse som småskalaprodusenter.

Filmene er laget av kommunikasjonsselskapet Visualdays.