Skal vi nå målet om økt matproduksjon på norske ressurser er det helt avgjørende at vi fortsatt benytter alle fôrressurser, og opprettholder matproduksjon over hele landet. Investeringskostnadene til små og mellomstore melkebruk er relativt større enn for store melkebruk. I tillegg er ofte arealgrunnlaget begrenset i distrikts-Norge. Det er stort behov for midler for å møte løsdriftskravet for storfe innen 2024.

 Østfold Bondelag foreslår derfor at det settes av 100 mill. kroner årlig i perioden 2017 til og med 2023 til et ekstra investeringstilskudd for små og mellomstore melkebruk som legger om fra båsfjøs til løsdrift, og der arealgrunnlaget ikke tillater fjøs for mer enn 20-40 årskyr i sonene D til og med J for distriktstilskudd for melk. Tilskuddet på inntil 1 mill. kroner per bruk, skal administreres av Innovasjon Norge, og komme som et tillegg til ordinært innvilget tilskudd fra de fylkesvise og bedriftsretta investeringsmidlene. Med dette håndslaget mener Østfold Bondelag at hele landbruksnæringen legger forholdene til rette for betydelig modernisering og utbygging for ca 700 melkebruk i distrikts-Norge.

Les resten av innspillet her