Gudim er alt i gang med tresking, og 100 da med høstbygg er tresket nå tidlig for å benytte muligheten til å så nytt høstkorn.

- Jeg har drømt om å få kjøre tresker sa en opprømt minister. Selv ikke regnet la noen demper på iveren og treskeren ble testet. Bollestad uttrykte glede over å se at årets avlinger så ut til å bli bedre enn i fjor, og ga samtidig uttrykk for hvor viktig det er at vi som samfunn prioriterer å ha ordninger som avlingsskadeerstatning som bønder kunne benytte seg av i forbindelse med krisen i fjor. Til TV 2 uttalte statsråden at vi har et ansvar for å være med på å sikre at bonden får inntekt hvert år – ikke bare når været tilsier det. – Avgjørende at de har en mulighet for risikoavlastning som dekker mye av tapet. 

- Så langt ser det bra ut, men kornet er svært sårbart i forhold til for mye regn de neste 14 dagene, fortalte Gudim. Han fortalte en engasjert statsråd om livet som heltidsbonde, om det å få til mest mulig rasjonell drift samtidig som han er opptatt av å ha en drift med minst mulig avrenning til elva. Hans løsning er relativt brede grassoner som kan høstes til fôr, samtidig som det er en effektiv buffer mot Rakkestadelva.

Klima og landbrukets bidrag var naturlig nok et tema på flere av besøkene statsråden hadde i Østfold. Hun uttrykte glede med at regjeringen i vår inngikk en forpliktende klimaavtale med både bondelaget og bonde- og småbrukarlaget. – Bøndene merker klimaendringen på bunnlinja, understreket Bollestad, og på besøk hos melkeprodusent Rolf Øyvind Thune med familie var de enige om at landbruket vil være en del av løsningen på det som må gjøres av klimatiltak i årene framover.

Besøket var også i anledning valgkampåpning for Krf som ble holdt på gården til melkeprodusent Rolf Øyvind Thune med familie. Her fikk statsråden god innføring i landbrukets betydning for Rakkestad kommune både når det gjelder verdiskaping, miljø og næringsutvikling. - Viktig at vi har et godt importvern er svært sentralt for at vi ikke svekker landbruket og vår selvforsyning, presiserte Iselin, førstekandidat for Krf Rakkestad.

3. generasjon Thune på gården, Rolf Øyvind Thune fortalte levende om dagens drift med både melk-/storfe, gras og kornproduksjon. - Korn til et sted mellom 400 000 – 450 000 brød har vi et håp om å produsere her på gården, fortalte Thune som alltid har hatt lyst til å bli bonde mens han fortalte om utfordrende og spennende hverdag på godt og vondt.

Forbrukerkontakt og dyrevelferd er spesielt viktig påpekte han. - Når dyra har det bra, har jeg det bra. Og så lenge jeg blir bedre og bedre, får dyra mine det bedre og bedre. Dette handler mye om holdninger og innstilling.

- Når jeg skal ned 8 % på melkekvota ser jeg på det som en utfordring. Håper at både regjering og fagorganisasjon bidrar til å få denne endringen så smidig som mulig. – Viktig at ikke gevinsten forsvinner ut av næringa med de som gir seg. En utfordring statsråden lovet å ta tak i.

Statsråd Bollestad uttrykte glede for å være invitert til Østfold. Som landbruks- og matminister representerer jeg den største fastlandsnæring her i landet. - Det skal vi ikke kimsa av. Verden trenger mat, og det er vårt ansvar for våre 3 % dyrka mark og forvalte det riktig. Vi skal forvalte og bruke, men ikke forbruke. Da blir det bærekraftig. Hun understreket også regjeringsplattformens prioritering av å sikre et importvern. Hun uttrykte samtidig frustrasjon over innkjøpsregler som gjør at det ikke er mulig å favorisere norsk og lokal, sesongriktig mat. – Eg irriterte meg grønn når jeg var ordfører. – De eldre på sykeheimen fortjener å få det de har et forhold til. Jordvern er en annen sentral sak for meg. Å bygge ned dyrka mark er å skjære av den greina vi sitter på. Det er utrolig korttenkt. - Det er kun entreprenørene som tjener på det.

Men den største debatten framover blir hvem som skal definere hva kostholdet vårt skal bestå av, og ikke minst hva som er god dyrevelferd. Dette med at dyr likestilles med mennesker gir et utfordrende utgangspunkt for en verdidebatt om å holde dyrehold for matproduksjon.

Østfold Bondelag var invitert med på deler av programmet og fylkesleder, Svend Arild Uvaag understreket at korn er bærebjelken i vårt fylke, men at vi også er store innenfor husdyr og er i gang med prosjekt for økt satsing på grønnsaker, frukt og bær. – Når det gjelder grasarealet trenger vi de arealene vi har. - Dette er viktig for produksjonsmiljøet, miljøet rundt oss og klima som du var opptatt av, presiserte Uvaag. – Videre vil jeg igjen understreke at det er viktig at du tar tak i utfordringer knyttet til dagens kvoteleiepraksis. Jeg vil si det så sterkt at «det er ingen menneskerett» å sitte på en melkekvote den dagen vi gir oss som produsenter. Dette må vi finne løsninger på sammen med at vi nå skal se på dette med kvoteregelverket generelt. Statsråden kvitterte med å si at dette vil jeg gå på hodet inn i, men håper å komme ut av med beina ned. Dette ønsker jeg å ta tak i. Det må bli mer forutsigbart for unge som skal inn og satse innen melkeproduksjon. Jeg er opptatt av at vi i dialog med bøndene, bondelaget og bonde- og småbrukarlaget blir enige om dette.