I brevet til Jan Tore Sanners departement skriver Østfold Bondelag at argumenter for å flytte Landbruksdirektoratet til Mysen, Eidsberg og indre Østfold er:

  1. Mysen og Eidsberg ligger i Østfold, som er ett av landets ledende fylker innen jord- og skogbruk.
  2. Det er gode kollektiv- og veiforbindelser fra og til Oslo og Follo. Det vil følgelig være mulig for de ansatte på Oslokontoret i Landbruksdirektoratet å motstrømspendle til Mysen, hvis de ikke ønsker å flytte.
  3. Ved å legge Landbruksdirektoratet til Mysen vil man både kunne oppfylle ønsket om å desentralisere arbeidsplasser, og beholde en relativt kort avstand til myndigheter og organisasjoner som holder til i hovedstaden.

  4. Det er ikke mange statlige arbeidsplasser i Indre Østfold, som er regionen Mysen tilhører. Derimot opplever både regionen og Østfold fylke en stor lekkasje av pendlere ut av regionen og fylket. Å legge landbruksdirektoratet til Mysen vil på sikt kunne demme opp for denne lekkasjen, og sørge for sårt tiltrengte arbeidsplasser.

  5. Det er kort vei til Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) på Ås, hvor landets ledende forskere innen blant annet jord- og skogbruk befinner seg.

Hele brevet til Kommuneal- og moderniseringsdepartementet finner du her.