Hvordan påvirke lokal arealbruk var temaet på kurset 1. mars. Her lærte kursdeltakerne mye om arealplaner, planprosesser, rammebetingelser for vern av matjorda, medvirkning og påvirkning i planprosesser. Foredragsholderne som delte sin kunnskap var Sissel Fykse - advokat i Bondelaget, Mina Mjærum Johansen - rådgiver i næringspolitisk avd. i Bondelaget og Nils Rønningen - sivilagronom med solid erfaring fra fagfeltet.  

- Som grunneier opplever man til stadighet at noen ønsker en bit av de ressursene som finnes på eiendommen. I 2010 ble det omdisponert 948 daa dyrka og dyrkbar jord i Østfold. På landsbasis var tallet 12.243 daa!!! Når befolkningsveksten øker og matjorda bygges ned er det viktig å verne om de ressursene som finnes, sa Mina Mjærum Johansen.

- Så fort dere blir kjent med planer som berører eiendommen er det viktig å reagere. Den eneste muligheten dere har - er tidlig i prosessen. Noen ganger kan det også dukke opp en gravemaskin på jordet eller en ferdigskrevet avtale i posten. Ta gjerne kontakt med Bondelaget før dere skriver under avtaler. Telefonhenvendelser til Norges Bondelag er gratis for medlemmer, sa advokat Sissel Fykse.

Kom inn i planprosessen så tidlig som mulig. Etter kunngjøring om start av planarbeidet er det viktig å:

  • skaffe nødvendige saksdokumenter
  • sørge for at Bondelaget/grunneirlaget er høringsinstans
  • få oversikt over frister
  • bygge allianser tidlig.

- Det første dere må gjøre er å skaffe dere er notatbok og ringperm, sa Nils Rønningen. Det er viktig å notere stikkord fra alle samtaler, hvem du har snakket med og arkivere alle brev/referater og e-poster. 

- Hvis planene omfatter flere grunneiere er det er viktig å organisere seg. Det er ikke nok å bare engasjere en advokat eller legge alt i hendene til et grunneierlag. Det er viktig å følge med selv også. Det er du som sitter med lokalkunnskapen og kan være med å bridra til gode løsninger på din eiendom.

Det var en engasjert forsamling som fulgte med på kurset. Noen hadde konkrete problemstillinger de ønsket svar på, mens andre delte sine erfaringer med forsamlingen. Det er ikke tvil om at disse grunneierene står  sterker neste gang det kommer noen som ønsker en bit av eiendommen deres.