Rettleieren sier nå tydelig at:

*Hunndyr fram til 2 måneder før kalving kan oppstalles på drenerende gulv i fjøs som er bygd før  2004.

*Hunndyr skal aldri stå på bås som har helt eller delvis drenerende gulv.

*Løsdriftsfjøs skal minimum ha en kalvings- og sykebinge pr påbegynte 25 antall kuer, slik det gjelder for båsfjøs etter 2024.

Forskriftskravene til spaltegulv/-plank gjelder uansett alder på fjøsbygget.

https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/veileder_om_hold_av_storfe.1853/binary/Veileder%20om%20hold%20av%20storfe