Rovviltnemndene
Rovviltnemnda har hovedansvaret for forvaltningen av gaupe, jerv, bjørn og ulv i regionen.
Nemnda skal gjennomføre vedtatt nasjonal rovviltpolitikk innenfor sin region, og skal ha nær kontakt med berørte kommuner og organisasjoner.
Medlemmer til rovviltnemnda oppnevnes av Klima- og miljødepartementet, etter forslag fra fylkestinget i Viken og Oslo bystyre.
I Norge forvaltes rovdyr i åtte regioner. De tidligere fylkene Oslo, Akershus og Østfold utgjør region 4.

Ønsker fortsatt god dialog

Etter at Ap, Frp og Sp gikk sammen i energi- og miljøkomiteen er det også klart at dagens inndeling med hensyn til rovviltnemnder vil bestå. - Det er vi veldig glad for. Dette sikrer fortsatt lokal forankring og borger for at vi kan fortsette det gode samarbeidet vi har hatt med nemnda i region 4, sier Uvaag. - Gjennom flere år har landbruksnæringa hatt god dialog med tidligere nemnder, dette ønsker og håper vi vil fortsette, avslutter Uvaag.

Den nye rovviltnemnda for region 4 består av følgende representanter:

Fast medlem (trykk for e-post)

Telefon: 

Lise Hagen Rebbestad (leder, Akershus)

970 24 192

Dagfinn Sundsbø (Akershus)

977 65 835

Benedicte Lund (nestleder, Østfold)

977 14 838

Kjell Håvard Jensen (Østfold)

901 57 973

Arne Olav Haabeth (Oslo)

984 19 284

Varamedlemmer (trykk for e-post)

Telefon: 

Lars Hilmar Smelror Berge (Akershus)

 

Lars Reidar Pedersen Due (Akershus)

932 44 088

Torunn Vera Skottevik (Østfold)

950 32 813

Monica Carmen Gåsvatn (Østfold)

928 04 587

Haakon Riekeles (Oslo)

909 27 684

Sekretariat

Innenfor hver av de åtte forvaltningsregionene har Miljødirektoratet plukket ut ett fylkesmannsembete som er sekretariat for den enkelte rovviltnemnd. Sekretariatet skal drifte rovviltnemnden og ha en faglig rådgivingsfunksjon overfor denne. I forvaltningsregion 4 er det Fylkesmannen i Oslo og Viken som har sekretariatsansvaret. 

Samarbeid mellom regionene

Nemnda i region 4 skal samarbeide med rovviltnemnda i region 5 (tidligere Hedmark) om forvaltning av ulv. For ulv er det fastsatt en egen forvaltningssone for ynglende ulv som dekker deler av de tidligere fylkene Østfold, Akershus og Hedmark. Kart over ulvesonen kan du se ved å trykke her