Guren sa at økologisk landbruk blir ofte omtalt som en spydspiss for å dra norsk landbruk i en bærekraftig retning med økt fokus på jordhelse og vekstskifte. Men at hun nå er redd at Bondelagets satsing på økologisk landbruk er sterkt avtagende.

Dette begrunnet Guren med at Statens tilbud i jordbruksforhandlinger var høyere på økologisk landbruk enn både jordbrukets krav og forhandlingsresultatet. Videre at tallfestet økologisk mål for produksjon og forbruk er tatt ut av både jordbrukets krav og i forslaget til nytt Næringspolitisk program.

Norsk økologisk produksjon er en avgjørende ingrediens for å sikre det norskproduserte måltidet i et evighetsperspektiv!

Vi må ha tilbake et tallfestet mål, og Østfold Bondelag kommer til å opprettholde dette i behandlingen av nytt Næringspolitisk program, som årsmøtet skal behandle seinere.

Du finner hele innlegget som fil på høyre side av denne artikkelen.