Ønsker å utvikle og påvirke

Ole Kristian Bergerud har allerede lang fartstid som tillitsvalgt i landbruket med 5 år som leder i Tyr Østfold, 2 år som leder i Sarpsborg Bondelag, og nå sist 4 år som nestleder i Østfold Bondelag. 

Fra gården Bergerud i Varteig driftes ca 300 daa korn, ca 600 da fôrproduksjon og beiter. Han har ca 55 kalvinger i året hvor limousin er hovedrasen. Når driften i tillegg omfatter import og salg av plastprodukter, leiekjøring med slåtteutstyr, samt noe graving er dette grunnlaget for en heltidsansatt og en kårkall i tillegg til sjefen sjøl.

Ønsker du å vite mer om Ole Kristian, hans tanker og hans familie anbefales å lese dette intervjuet med Ole Kristian fra oktober 2020: Vervet har ikke gitt meg grå hår ennå

 

Valgresultatet

Styret i Østfold Bondelag

Leder                          Ole-Kristian Bergerud, Sarpsborg                              Ny, 1 år

Nestleder                    Trude Hegle, Rakkestad og Degernes                       Ny, 1 år

Styremedlemmer       Henning Lyche Røed, Råde                             Ikke på valg, gjenstår 1 år

                                   Aase Maren Ø. Hesleskaug, Eidsberg                       Gjenvalg, 2 år

                                   Trude Hegle, Rakkestad og Degernes                       Gjenvalg, 2 år

                                   Kjell Einar Huseby, Berg                                             Ny, 1 år

Varamedlemmer         1. Ellen Evenrød, Glemmen                                        Ny, 1 år

                                   2. Per Erik Tofteberg, Råde                                        Ny, 1 år

                                   3. Hege G. Degnes, Rakkestad og Degernes            Ny, 1 år