Hvordan løser vi de økonomiske utfordringer/dilemmaene som en kommer opp i når en skal kjøpe gård? Hvilke hensyn må tas når investeringer skal gjøres? Skal vi satse på gården og landbruket? Hvilke støtteordninger finnes i landbruket og hvor får man tak i informasjon? Spørsmålene er mange - vi håper å kunne besvare noen av dem denne kvelden.

Dato:              Onsdag 28.11.12

Tidspunkt:      17.30 – 21.30

Sted:               Lund Gård i Ørje 

Påmelding via denne linken innen 23. november  for påmeldingsskjema eller kontakt Østfold Bondelag på telefon 69898150 / eller send e-post til:  karoline.fjeldstad@bondelaget.no.

Møteleder Tor Jacob Solberg, medlem av fylkesstyret i Østfold Bondelag og selv en ung bonde.