Nær 31 000 dyr beiter i Østfold. Over halvparten av disse er sau og lam, mens nær 13 000 er storfe. Til tross for at Østfold har rike beiteressurser i skogen, beiter dyra våre i stor grad på innmark, blant annet fordi rovdyrpresset er forholdsvis høyt.

I 2017 opplevde Østfold høyere tapstall til både ulv og gaupe enn på flere år. Bestandene av både gaupe og ulv er økende i Østfold og våre nærområder, og det er derfor grunn til å tro at 2018 kan bli en ny sommer med økende tapstall.

Beitebrukerne blei oppfordra til å gjerde inn beitene sine med rovviltavvisende gjerder, og til å følge den nye standarden når gjerdene settes opp. Det er mulig å søke Fylkesmannen om midler til dette med søknadsfrist 15. februar, men det er også mulig å søke dersom rovdyrtrykket er prekært i løpet av beitesesongen. Satsen er nå hevet til kr 75 per meter. Både nettinggjerde med strømførende snute- og topptråd, samt strømførende gjerde med seks tråder er godkjent. Det viktige er at man planlegger nøye, forsterker hjørnene godt, og er nøye med å gjerde der terrenget er lavere (feks. over bekker).

 

Hva gjør jeg hvis skade oppstår?

Hvis skade oppstår er det viktig å kontakte en av Staten naturoppsyn (SNO) sine rovviltkontakter så fort som mulig. De vil forsøke å stadfeste hvilken art som har forvoldt skade. Dette er viktig å få klargjort ved utmåling av erstatning. Det er uansett lurt å ta bilder eller filme funnene for å kunne dokumentere disse.

I tillegg er det nyttig å kontakte Fylkesmannen, som har mulighet til å gi støtte til gjerding og skadefellingstillatelse (etter søknad). De har en egen beredskapstelefon (481 97 903), som er betjent kl 8.00 - 19.00 på hverdager og kl 8.00 - 14.00 i helgene i perioden 15. mai til 15. september.

De fleste landbrukskontor i kommunene, samt Bondelaget kan også hjelpe deg, med alt fra reint praktiske ting, til søknad om skadefelling, til det å håndtere media og skuelystne, som ofte følger der rovdyr har påført beitedyr skade.

 

Du finner plansjene fra samtlige innlegg i menyen til høyre for (PC) eller nedenfor (mobil) denne artikkelen.